efg

 

 

 

 

EFG ®
(ang. European Financial Guide)
Ekspert w doborze produktów finansowych

Kogo zapraszamy na szkolenie EFG ®?

Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych .

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych - 241202 krajowy_standard_kompetencji_doradca-finansowy-241202

Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu obejmują m.in. :

 

ikona-planowanie-finansowe

Planowanie finansowe

Naukę i/lub przypomnienie umiejętności wykorzystywania kalkulatora finansowego do przeprowadzania szybkich wyliczeń w zakresie inwestowania, pożyczania, lokowania nadwyżek,  oszczędzania pod kątem emerytury itp.. Pomyślne zdanie egzaminu potwierdza wysoki stopień biegłości w tym obszarze podstawowych kompetencji zawodowych.

ikona-inwestycje

Inwestycje

Wprowadzenie do aktywnego inwestowania, w oparciu o dobrze zdefiniowane cele. Moduł zawiera wiedzę na temat kluczowych instrumentów i ich podstawowych charakterystyk, rynków na których można je nabywać oraz regulacji prawnych, które nimi rządzą. Dodatkowym zagadnieniem są inwestycje w alternatywne klasy aktywów i rozwój tego rynku w Polsce .

ikona-nieruchomosci

Inwestycje w nieruchomości

Wprowadzenie do inwestowania w nieruchomości, w tym regulacje prawne gospodarowania nieruchomościami, rozumienie elementów procesu inwestowania  w nieruchomości,  rozróżnianie typów praw rzeczowych itp.

ikona-ubezpieczenia

Planowanie ubezpieczeniowe

Wprowadzenie do planowania ubezpieczeniowego – w tym analiza ryzyka w gospodarstwie domowym i małych podmiotach gospodarczych . Rodzaje kategorii ubezpieczeń, aspekty prawne. Analizy przypadku pod kątem planowania finansowego w cyklu życia.

ikona-emerytury

Planowanie emerytalne

Wprowadzenie do planowania emerytalnego – zagadnienie alokacji składki w systemach emerytalnych, zagrożenia systemów , polski system emerytalny, wyliczenia wysokości emerytury.

ikona-podatki

Podatki

Wprowadzenie do podatków – w tym zagadnienia dotyczące konstrukcji podatków, ich klasyfikacji, źródeł prawa podatkowego , analiza podatków pod kątem źródeł przychodów, opodatkowanie w kontekście spadków i darowizn, opodatkowanie zbycia nieruchomości , możliwości optymalizacji podatkowej.

ikona-prawo

Regulacje prawne

Regulacje prawne w doradztwie finansowym, w tym m.in. kluczowe  pojęcia prawa cywilnego w Polsce, zasady zawierania umów, wady oświadczeń woli, formy czynności prawnych itp.

Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 120 min i zawierającym 100 pytań, w tym ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w krajach Unii Europejskiej.

Oferujemy 2 warianty szkoleń

1.  Szkolenie podstawowe-  odpłatne 

Cena szkolenia 3100 zł brutto

Cena egzaminu 800 zł brutto

Czas trwania szkolenia 46 godzin

2. Szkolenie rozszerzone z dofinansowaniem nawet do 100%

Cena szkolenia z egzaminem 5500 zł brutto za zjazd- koszty dofinansowane nawet do 100% 

Czas trwania 72 godziny

Szkolenie z dofinansowaniem realizowane jest w rozszerzonym zakresie. Uczestnicy szkolenia otrzymują dodatkowo narzędzia takie jak kalkulator finansowy oraz materiały dydaktyczne w postaci książek, skryptów. 

Podczas trwania szkolenia uczestnicy mają również zapewniony catering oraz zakwaterowanie. 

 

CHESZ UZYSKAĆ DOFINANOWANIE NA SZKOLENIE EFG? ZADZWOŃ DO NAS

 tel. 507 088 523 

Nasi eksperci sprawdzą wszystkie możliwości w Twoim województwie oraz kompleksowo przygotują niezbędną dokumentację, dzięki której uzyskasz dofinansowanie. Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Szczegółowe informacje

certyfikat