efg

 

 

 

 

EFG ®
(ang. European Financial Guide)
Ekspert w doborze produktów finansowych

Kogo zapraszamy na szkolenie EFG ®?

Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych .

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych - 241202 krajowy_standard_kompetencji_doradca-finansowy-241202

Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu obejmują m.in. :

 

ikona-planowanie-finansowe

Planowanie finansowe

Naukę i/lub przypomnienie umiejętności wykorzystywania kalkulatora finansowego do przeprowadzania szybkich wyliczeń w zakresie inwestowania, pożyczania, lokowania nadwyżek,  oszczędzania pod kątem emerytury itp.. Pomyślne zdanie egzaminu potwierdza wysoki stopień biegłości w tym obszarze podstawowych kompetencji zawodowych.

ikona-inwestycje

Inwestycje

Wprowadzenie do aktywnego inwestowania, w oparciu o dobrze zdefiniowane cele. Moduł zawiera wiedzę na temat kluczowych instrumentów i ich podstawowych charakterystyk, rynków na których można je nabywać oraz regulacji prawnych, które nimi rządzą. Dodatkowym zagadnieniem są inwestycje w alternatywne klasy aktywów i rozwój tego rynku w Polsce .

ikona-nieruchomosci

Inwestycje w nieruchomości

Wprowadzenie do inwestowania w nieruchomości, w tym regulacje prawne gospodarowania nieruchomościami, rozumienie elementów procesu inwestowania  w nieruchomości,  rozróżnianie typów praw rzeczowych itp.

ikona-ubezpieczenia

Planowanie ubezpieczeniowe

Wprowadzenie do planowania ubezpieczeniowego – w tym analiza ryzyka w gospodarstwie domowym i małych podmiotach gospodarczych . Rodzaje kategorii ubezpieczeń, aspekty prawne. Analizy przypadku pod kątem planowania finansowego w cyklu życia.

ikona-emerytury

Planowanie emerytalne

Wprowadzenie do planowania emerytalnego – zagadnienie alokacji składki w systemach emerytalnych, zagrożenia systemów , polski system emerytalny, wyliczenia wysokości emerytury.

ikona-podatki

Podatki

Wprowadzenie do podatków – w tym zagadnienia dotyczące konstrukcji podatków, ich klasyfikacji, źródeł prawa podatkowego , analiza podatków pod kątem źródeł przychodów, opodatkowanie w kontekście spadków i darowizn, opodatkowanie zbycia nieruchomości , możliwości optymalizacji podatkowej.

ikona-prawo

Regulacje prawne

Regulacje prawne w doradztwie finansowym, w tym m.in. kluczowe  pojęcia prawa cywilnego w Polsce, zasady zawierania umów, wady oświadczeń woli, formy czynności prawnych itp.

Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 120 min i zawierającym 100 pytań, w tym ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w krajach Unii Europejskiej.

Terminy najbliższego szkolenia :

WARSZAWA

I zjazd: 23-25 lutego 2018 r.

II zjazd: 9-11 marca 2018 r.

KATOWICE

I zjazd: 9-11 marca 2018 r.

II zjazd: 23-25 marca 2018 r.

Czas trwania szkolenia

  • 46 godz., 2 zjazdy (pt, sob, niedz)

 

Koszty szkolenia

  • 2400 zł brutto
Koszty certyfikatu
  • 600 zł brutto

 

certyfikat

http://www.effp.pl

Szczegółowe informacje