Doradztwo Finansowe

Szkolenie I stopnia EFG® European Financial Guide

(Ekspert w doborze produktów finansowych)

Szkolenie I stopnia EFG® European Financial Guide

(Ekspert w doborze produktów finansowych)

Szkolenie II stopnia EFC® European Financial Consultant

(Doradca Finansowy)

Szkolenie III stopnia EFP® European Financial Planner

(Planer Finansowy)

MIFID II

Szkolenie EIA European Investment Assistant

(Asystent Inwestycyjny)

Szkolenie EIS European Investment Specialist

(Specjalista Inwestycyjny)