Kim jesteśmy?

Europejska Akademia Planowania Finansowego działa na rynku polskim od 2004 roku. Do tej pory certyfikowaliśmy ok. 2000 osób i przeszkoliliśmy ok. 3000 osób. Z sukcesem kształcimy profesjonalnych Doradców Finansów Osobistych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO 22222 (International Organization of Standarization) w zakresie usług planowania finansów osobistych.

Wysoki standard szkoleń

Nasze szkolenia na Doradców Finansowych przygotowują do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego zgodnie z wymaganiami  Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy, zatwierdzonego 15.10.2013 r. Według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS 2010) zawód ten wchodzi w kategorię tzw. grupy elementarnej 2412- Doradcy finansowi i inwestycyjni (w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2412 Financial and investment advisers).

Skąd pochodzimy?

Europejska Akademia Planowania Finansowego wywodzi się z funkcjonującej w Bad Homburg, w Niemczech Europäische Akademie fűr Finanzplanung. W grudniu 2003r. EAFP z siedzibą w Bad Homburg podpisała porozumienie o utworzeniu w Polsce Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.  EAFP była pierwszą organizacją kształcącą w Polsce profesjonalnych doradców finansowych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego.

Europejska Akademia Planowania Finansowego - z widokiem na przyszłość!