Informujemy, że na szkolenia na certyfikaty:

  • EFG European Financial Guide
  • EFC European Financial Consultant

mikro i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Przedsiębiorcy z pozostałych województw mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń, które odbywają się również w Warszawie.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych rozpoczęto uruchamianie tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (nie dotyczy województwa mazowieckiego i pomorskiego). PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Aby uzyskać dofinansowanie należy skontaktować się z operatorem środków publicznych w regionie. 

Na stronie Punktów Informacyjnych Funduszy Unijnych ->  Punkty Informacyjne znajdują się kontakty telefoniczne do punktów w każdym województwie. W punktach informacyjnych można uzyskać informacje o instytucjach, które aktualnie dysponują środkami finansowymi na szkolenia.

Na stronie Bazy Usług Rozwojowych znajdują się szklenia na Certyfikaty EFG i EFC, które mogą być dofinansowane.  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Nasze szkolenia można znaleźć pod hasłem „EFG” lub „EFC”.